יוצרים סטנדרטים חדשים בניהול הטיפול​

הפתרונות שלנו מותאמים לכל מקום בו נמצא ההורה או הקשיש ותומכים בניהול צוות מטפלים או מטפל בודד

BetterCare למשפחות

קשה לטפל בהורים מזדקנים עם מצב בריאותי מדרדר. קשה לקבל החלטה שהגיע הזמן להכניס מטפל זר וקשה לנהל את הטיפול ואת המטפל לאחר שהתקבלה ההחלטה. תהליך הלמידה הוא ארוך והקשיש מדרדר תוך כדי התהליך כאשר אתם חסרי אונים אל מול גודל האירוע.

BetterCare למוסדות סיעודיים

אם אתם מנהלים מוסד, בית אבות או בית חולים גריאטרי אנו מציעים פתרון לניהול המטפלים וכוחות העזר . הפתרון כולל אפליקציה יעודית למטפלים, מערכת ניהול המאפשרת בניית תוכניות טיפול, ניהול ובקרה שוטפת, ואינטגרציה עם התיק הרפואי.

BetterCare לחברות סיעוד

אם אתם מנהלים חברת סיעוד או חברה אחרת אשר שולחת מטפלים לבית הקשיש, אנו מציעים פתרון לניהול מרחוק של מטפלות הבית. הפתרון כולל אפליקציה ייעודית למטפלת עם שעון נוכחות ותכנית טיפול לכל קשיש, מערכת ניהול המאשפרת ניהול ובקרה ואינטגרציה עם מערכות המידע של הארגון כך שהמידע שמוזן על ידי המטפלת נכנס ישירות לתוך המערכת הממוחשבת של הארגון.

יוצרים סטנדרטים חדשים בניהול הטיפול​

המוצרים שלנו

BetterCare Family

אפליקציה המיועדת לבני משפחה המעסיקים עובד זר לצורך ניהול הטיפול בהורה, מעקב אחר מתן תרופות,  תשלומי שכר והוצאות הבית, ניהול פגישות וביצוע תיאום הטיפול בין כל הגורמים המעורבים

BetterCare Institutions

אפליקציה המיועדת לניהול מטפלים סיעודיים וכוחות עזר בבתי אבות ובתי חולים גריאטרים לצורך ניהול הטיפול, מידע אודות אביזרים, משימות ועוד. 

BetterCare Homecare

אפליקציה המיועדת לניהול מטפלות סיעודיות המגיעות לבית הקשיש מטעם חברת הסיעוד. האפליקציה מאפשרת רישום שעות נוכחות וניהול הטיפול בבית הקשיש. 

BetterCare Caretaker

אפליקציה המיועדת למטפלים הזרים לתמיכה בניהול הטיפול בקשיש על מנת למנוע הדרדרות תפקודית, מידע אודות תורים לטיפולים תיעוד תשלומי שכר  וחופשות, ניהול דפי חתימות ועוד. 

לשאלות נוספות