החשיבות של בניית תכנית טיפול לקשישים סיעודיים

החשיבות של בניית תכנית טיפול לקשישים סיעודיים

חברת גולד פקטור פועלת בשוק הסיעודי ועוסקת בדירוג איכות למוסדות בד בבד עם סיוע וליוי משפחות להשמה של קשישים במוסדות כאשר המשפחה מגיעה להבנה כי אין אפשרות להחזיק את הקשיש בביתו.
הפתרון של Bettercare למוסדות הינו פתרון שהוכח כפתרון שמשפר את איכות הטיפול בקשישים במוסדות.
מוסדות שעובדים עם Bettercare נהנים מדירוג גבוה יותר של חברת גולד פקטור ומסטנדרט טיפולי גבוה יותר המגיע בזכות השימוש בפתרון. אנו גאים לעבוד בשיתוף פעולה עם חברת גולד פקטור

העצמת מטפלים

העצמת מטפלים שיפור תחושת הערך העצמי והשייכות של המטפלים הסיעודיים

זמן הכשרה והדרכה

זמן הכשרה והדרכה ייעול וקיצור משך זמן הכשרת מטפלים חדשים באופן משמעותי 30%

איכות הדיווח

איכות הדיווח שיפור משמעותי באיכות ודיוק הדיווח 38%

זרימת המידע

זרימת המידע עליה משמעותית ביעילות זרימת המידע בתוך הצוות 51%

הגברת שיתוף הפעולה

הגברת שיתוף הפעולה הגברת שיתוף הפעולה והפחתת חיכוכים בין המטפלים והאחיות

BetterCare משיקה פתרון חדש לבני משפחה וקשישים המעסיקים עובד זר!!

BetterCare משיקה פתרון חדש לבני משפחה וקשישים המעסיקים עובד זר!!

הפתרון של BetterCare למוסדות עבר התאמה בשיתוף עם אחוזות רובינשטיין על מנת לאפשר מעקב אחר מצב הדיירים בדיור המוגן. הפתרון החדש מאפשר לצוות המקצועי של הדיור המוגן לנהל תכנית מעקב אישית לכל דייר בהתאם למצבו, בין אם מדובר על מצב זמני או מצב קבוע. דיירים אשר חוזרים מבית החולים זוכים לתמיכה מקיפה יותר מהצוות המקצועי, דיירים עם מטפל חדש או דיירים אשר נמצאים לפני קליטה של מטפל. בנוסף, דיירים אשר חוו שכול או טראומה משפחתית מחובקים על ידי צוות הדיור המוגן תוך תיאום מושלם בין אנשי הצוות, בני משפחה במידת הצורך והדייר עצמו. שיתוף הפעולה מאפשר לצוות לעדכן ולהתעדכן Online בנוגע למצב הדיירים ולהביא את רמת השירות והטיפול בדיירים לסטנדרטים חדשים בתחום.