שביעות רצון המשפחה

ירידה משמעותית במספר התלונות של בני משפחה