הגברת שיתוף הפעולה

הגברת שיתוף הפעולה והפחתת חיכוכים בין המטפלים והאחיות