BetterCare משיקה פתרון חדש לבני משפחה וקשישים המעסיקים עובד זר!!

BetterCare משיקה פתרון חדש לבני משפחה וקשישים המעסיקים עובד זר!!

בתחילת חודש יולי יושק פתרון חדש לניהול המטפל/ת הזר/ה בבית הקשיש. הפתרון הינו יחיד מסוגו בישראל והוא כולל בתוכו אפשרויות ניהול המקיפות את כל הנושאים הקשורים להעסקהת המטפל. הנושא של ניהול סדר יום וניהול טיפול, ניהול תשלומים, ניהול יומן משותף, ניהול משימות טיפוליות אישי לכל אחד מהגורמים המעורבים בטיפול. בנוסף, אפשרות למעורבות של בני משפחה נוספים בתהליך הטיפולי ובמידע אודות הקשיש. הפתרון החדש יאפשר לשפר את איכות הניהול ואת איכות הטיפול בקשישים. בנוסף , הפתרון צפוי להקל באופן ניכר על המטפל העיקרי אשר לרוב נושא בעומס גדול ביותר בעת הטיפול בהורה הקשיש אשר נשאר לגור בביתו.

שתפו:

כתבות נוספות

החשיבות של בניית תכנית טיפול לקשישים סיעודיים

חברת גולד פקטור פועלת בשוק הסיעודי ועוסקת בדירוג איכות למוסדות בד בבד עם סיוע וליוי משפחות להשמה של קשישים במוסדות כאשר המשפחה מגיעה להבנה כי אין אפשרות להחזיק את הקשיש בביתו.
הפתרון של Bettercare למוסדות הינו פתרון שהוכח כפתרון שמשפר את איכות הטיפול בקשישים במוסדות.
מוסדות שעובדים עם Bettercare נהנים מדירוג גבוה יותר של חברת גולד פקטור ומסטנדרט טיפולי גבוה יותר המגיע בזכות השימוש בפתרון. אנו גאים לעבוד בשיתוף פעולה עם חברת גולד פקטור

לקריאת הכתבה

שיתוף פעולה ייחודי בין BetterCare לרשת דיור מוגן יוקרתית

הפתרון של BetterCare למוסדות עבר התאמה בשיתוף עם אחוזות רובינשטיין על מנת לאפשר מעקב אחר מצב הדיירים בדיור המוגן. הפתרון החדש מאפשר לצוות המקצועי של הדיור המוגן לנהל תכנית מעקב אישית לכל דייר בהתאם למצבו, בין אם מדובר על מצב זמני או מצב קבוע. דיירים אשר חוזרים מבית החולים זוכים לתמיכה מקיפה יותר מהצוות המקצועי, דיירים עם מטפל חדש או דיירים אשר נמצאים לפני קליטה של מטפל. בנוסף, דיירים אשר חוו שכול או טראומה משפחתית מחובקים על ידי צוות הדיור המוגן תוך תיאום מושלם בין אנשי הצוות, בני משפחה במידת הצורך והדייר עצמו. שיתוף הפעולה מאפשר לצוות לעדכן ולהתעדכן Online בנוגע למצב הדיירים ולהביא את רמת השירות והטיפול בדיירים לסטנדרטים חדשים בתחום.

לקריאת הכתבה