BetterCare מסיימת בהצלחה סבב הטמעות נוסף במימון משרד הבריאות!

BetterCare נמצאת בשלבים האחרונים של הטמעת הפתרון BetterCare למוסדות ב 17 הארגונים החדשים שזכו להטמיע את הפתרון במימון משרד הבריאות בשנת 2024. זאת לאחר סיום הטמעה מוצלח ב 35 מוסדות במימון משרד הבריאות בשנת 2023. החברה זוכה להכרה של אגף הגריאטריה של משרד הבריאות לאחר שזכתה במכרז אתגר לשיפור איכות הטיפול בשנת 2018. עם סיום פיילוט משותף עם משרד הבריאות על אוכלוסיה של 200 מטופלים, החליטו במשרד הבריאות לתמוך כלכלית בפריסה של הפתרון בבתי חולים גריאטרים לאור ההוכחה החד משמעית כי שימוש בפתרון של BetterCare למוסדות מסייע לשיפור איכות הטיפול בקשישים סיעודיים ותשושי נפש.

שתפו:

כתבות נוספות

החשיבות של בניית תכנית טיפול לקשישים סיעודיים

חברת גולד פקטור פועלת בשוק הסיעודי ועוסקת בדירוג איכות למוסדות בד בבד עם סיוע וליוי משפחות להשמה של קשישים במוסדות כאשר המשפחה מגיעה להבנה כי אין אפשרות להחזיק את הקשיש בביתו.
הפתרון של Bettercare למוסדות הינו פתרון שהוכח כפתרון שמשפר את איכות הטיפול בקשישים במוסדות.
מוסדות שעובדים עם Bettercare נהנים מדירוג גבוה יותר של חברת גולד פקטור ומסטנדרט טיפולי גבוה יותר המגיע בזכות השימוש בפתרון. אנו גאים לעבוד בשיתוף פעולה עם חברת גולד פקטור

לקריאת הכתבה

BetterCare משיקה פתרון חדש לבני משפחה וקשישים המעסיקים עובד זר!!

הפתרון של BetterCare למוסדות עבר התאמה בשיתוף עם אחוזות רובינשטיין על מנת לאפשר מעקב אחר מצב הדיירים בדיור המוגן. הפתרון החדש מאפשר לצוות המקצועי של הדיור המוגן לנהל תכנית מעקב אישית לכל דייר בהתאם למצבו, בין אם מדובר על מצב זמני או מצב קבוע. דיירים אשר חוזרים מבית החולים זוכים לתמיכה מקיפה יותר מהצוות המקצועי, דיירים עם מטפל חדש או דיירים אשר נמצאים לפני קליטה של מטפל. בנוסף, דיירים אשר חוו שכול או טראומה משפחתית מחובקים על ידי צוות הדיור המוגן תוך תיאום מושלם בין אנשי הצוות, בני משפחה במידת הצורך והדייר עצמו. שיתוף הפעולה מאפשר לצוות לעדכן ולהתעדכן Online בנוגע למצב הדיירים ולהביא את רמת השירות והטיפול בדיירים לסטנדרטים חדשים בתחום.

לקריאת הכתבה