העצמת מטפלים

שיפור תחושת הערך העצמי והשייכות של המטפלים הסיעודיים