זמן הכשרה והדרכה

ייעול וקיצור משך זמן הכשרת מטפלים חדשים באופן משמעותי

30%