BetterCare Video Placeholder

שיתופי פעולה חדשים עם מערכות חיישנים ומצלמות לניטור טיפול בזמן אמת

בטר קייר יצרה שיתוף פעולה חדשני עם חברת Vayyar העולמית וחברת OLA Care המספקות תוכנות מידע בזמן אמת על הנעשה בסביבה הטיפולית. שיתוף המידע בין החברות מאפשר לקחת את ניהול הטיפול, הפיקוח והבקרה לרמה חדשה של איכות ובטיחות.

שתפו:

כתבות נוספות

החשיבות של בניית תכנית טיפול לקשישים סיעודיים

חברת גולד פקטור פועלת בשוק הסיעודי ועוסקת בדירוג איכות למוסדות בד בבד עם סיוע וליוי משפחות להשמה של קשישים במוסדות כאשר המשפחה מגיעה להבנה כי אין אפשרות להחזיק את הקשיש בביתו.
הפתרון של Bettercare למוסדות הינו פתרון שהוכח כפתרון שמשפר את איכות הטיפול בקשישים במוסדות.
מוסדות שעובדים עם Bettercare נהנים מדירוג גבוה יותר של חברת גולד פקטור ומסטנדרט טיפולי גבוה יותר המגיע בזכות השימוש בפתרון. אנו גאים לעבוד בשיתוף פעולה עם חברת גולד פקטור

לקריאת הכתבה