קרן אור ספקטור

קטרינה נאימן

אחות ראשית, בית רחל ליצ'ק אזור