ג׳וני עבו

קטרינה נאימן

אחות ראשית, בית רחל ליצ'ק אזור