עבד אל נאצר דאוד

קטרינה נאימן

אחות ראשית, בית רחל ליצ'ק אזור